Klachtenprocedure

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening, artikel en/ of bijbehorende. Wij vragen je dan vriendelijk om je klacht via de e-mail aan ons door te geven.

Wij zullen de klacht bekijken en proberen het naar ieders tevredenheid op te lossen. Wij zullen je klacht binnen drie werkdagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).